logo

DEFNE MÜHENDİSLİK ÜRÜN TASARIMI VE GELİŞTİRMEDE 7000’DEN FAZLA PROJE GERÇEKLEŞTİRDİ

DEFNE MÜHENDİSLİK ÜRÜN TASARIMI VE GELİŞTİRMEDE 7000’DEN FAZLA PROJE GERÇEKLEŞTİRDİ

 

Defne Mühendislik, tasarım ve gelişme projelerinde kullandığı yöntemleri Dr. Yüksel Bozkurt tarafından YEDPA Ticaret Merkezi’nde verdiği eğitim ile ticaret ve imalat alanında faaliyet gösteren firmalar ile paylaştı.

Defne Mühendislik 2005 yılında kurulmuştur. Ürün Tasarım ve Geliştirme projeleri gerçekleştirmekte olan firmamız ilk yerli uçak koltuğu tasarımı ve İlk mobil eft pos cihazı endüstriyel ve mekanik tasarımlarını da gerçekleştirmiştir. Elektronik sektöründe Pazar payı en büyük olan yerli yazar kasa üreticisi firmanın tüm mekanik mühendislik tasarım ve geliştirmelerini gerçekleştirmiştir. Otomotiv, Savunma, Havacılık, Elektronik ve enerji sektöründe 7000 den fazla proje gerçekleştirmiştir. Tasarım ve geliştirme projelerinde kullandığı yöntemleri YEDPA Ticaret Merkezi’nde verdiği bir eğitim ile ticaret ve imalat alanında faaliyet gösteren firmalar ile paylaşmıştır. Ülkemizde daha fazla yaratıcı fikir ile işlerini geliştirmek isteyen ve inovasyona açık firmalar ile yüksek teknolojili mühendislik projeleri geliştirmeye devam etmektedir.

Ürün Tasarımı ve Geliştirme

 • Ürün Tasarımı
 • Ürün Geliştirme
 • Geriye Dönük Mühendislik ve Kıyaslama – Benchmark
 • 3 Boyutlu Ölçümlendirme – Kalite Kontrol
 • Prototip, Parça ve ürün imalatı
 • Talaşlı, kalıplı imalat (2 kg a kadar plastik parça üretimi)
 • İnovasyon; 3P – TRIZ Eğitimi ve Danışmanlığı
 • AS 9100 – AS 9110 – AS 9120, PART 21 Eğitim ve Danışmanlığı
 • Risk – Süreç Yönetimi, SMS, PART 145, ASA 100 Eğitimleri
 • ACE ve Yalın yönetim danışmanlığı
 • Sürekli Gelişim sistem kurulumu
 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Konularında projeler gerçekleştirmektedir.

İNOVASYON

İnovasyonu “ürünlerde, hizmetlerde ve süreçlerde katma değer yaratacak değişikliklerin ve yeniliklerin gerçekleştirilmesi” olarak tanımlayabiliriz.

“Yenilikçilik” sözcüğü de inovasyonla aynı anlamı ifade etmektedir ve Türkçedir. İnovasyon, Yenilikçilik ve Yenileşim aynı kavramı ifade eden 3 ayrı sözcüktür.

İlk cep telefonları son derece büyük, ağır ve çekim alanları ve fonksiyonları yetersiz iken, yapılan “Adımsal İnovasyon” uygulamaları sonucunda bu telefonlar kamera, GPRS gibi birçok fonksiyonu içeren bugünkü konumlarına ulaşmıştır.

Sabit hatlı dijital telefonlarda yapılan iyileştirmeler genellikle “Adımsal İnovasyon” sınıfına girerken, sabit hatlı telefonlardan cep telefonlarına geçiş bir “Radikal İnovasyon” örneğidir.

Yaratıcılık kişinin genetik yatkınlığıyla direkt olarak ilgilidir ama hangi seviyede olursa olsun bu genetik özellikleri geliştirilebilir.

Kişi farklı bakış açıları kazanarak, değişik perspektiflerle bakma egzersizleri yaparak ya da bazı teknikleri kullanarak yaratıcılık yetkinliğini geliştirebilir. Kimi egzersiz ve tekniklerin yardımıyla ve ciddi bir çalışma disiplini sayesinde çok daha yaratıcı hale gelebiliriz.

ARGE stratejileri üç ana başlıkta incelenebilir:

 • Ürün inovasyonu: Yeni ürün geliştirme
 • Ürün geliştirme: Mevcut ürün kalite ve yapısını geliştirme
 • Süreç inovasyonu: Maliyeti azaltmak ve veya kaliteyi artırmak için üretim süreçlerini iyileştirmek.

Ürün inovasyon stratejisi için tüm kabiliyetlere sahip olmak gerekmektedir. Başarılı olmak istiyorsanız ürün için bir Pazar olduğundan ve ürünün pazarın taleplerini karşılayabileceğinizden emin olmalısınız.

Ürün geliştirme stratejisi daha az risk içerir. Şirket ürününü Pazar talepleri doğrultusunda geliştirir ve piyasaya sürer.

Süreç inovasyonu için temel bilimsel ve teknolojik araştırma söz konusu olmasa da  bilim ve teknoloji Know-how’ ını kullanmak gerekmektedir.

Günümüzde süreç inovasyon stratejisini kullanan her sektörde çok sayıda şirket örnek olarak verilebilir. Süreç inovasyon uygulamaları üst yönetim kararı ile uygun sayıda çalışan ve zaman ayrılarak gerçekleştirilen çalışmalardır.

Süreç inovasyon stratejisini uygulayan şirketlerde Yalın yönetim ve inovasyon araçları olan 3P (Preperation, Production, Process-Hazırlık, üretim, süreç), TRIZ yöntemleri tek tek veya bir arada kullanılmaktadır.

Bu bölümde sizler ile ürün geliştirme, ürün inovasyonu ve süreç inovasyonu stratejilerine sahip, şimdilik otomotiv sektörüne üretim yapmakta olan bir şirketten bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Bu uygulamaların benzerleri THY’ de çalıştığım yıllarda sürekli gelişim ekipleri ile birlikte çeşitli atölyelerde gerçekleştirilmiştir.

Süreç inovasyon çalışmaları ile gerçekleştirilen, Mercedes için üretilen kapı aydınlatma montaj hattında, 3P ve Yalın araçları kullanımı neticesinde toplam işlem süresinde %42 iyileşme tespit edilmiştir.

Resim1: Değer akışı haritalama ve 3P ye karar verme

Çalışmaya montaj ünitesinde değer akışı haritalama yapılarak başlanılmış olup devamında en çok gelişime ihtiyaç duyulan üretimler tespit edilerek, montaj hattı modelleme için 3P çalışması gerçekleştirilmiştir.

Resim2: 3P anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler tespit edilerek sürecin iskeleti hazırlanmıştır.

Resim 3: 3P simülasyon

İyileştirmelerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen zaman etütleri neticesinde kazanımlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

GELİŞİM%   GELİŞİM%
YÜRÜME 37% DEĞER KATAN 34%
İŞÇİLİK GEREKTİREN İŞLEMLER 39% DEĞER KATMAYAN GEREKLİ 29%
BEKLEME (çalışma sırasında bekleme adımı bulunmamaktadır.) 0% DEĞER KATMAYAN GEREKSİZ 91%

Karlı büyümenin yolu inovasyondan geçer. Inovasyon yüksek teknoloji içermek zorunda değildir. Rekabette fark yaratacak ciro ve karlılığı artıracak her yenilik şirketler için faydalıdır. Zaman zaman yeni iş modelleri geliştirmek, ürün inovasyonundan daha etkin olabilir.  İş modeli inovasyonu: Bir işletmenin en temel değer zinciri için yenilik ve farklılıklar ortaya çıkarmak, günümüze dek düşünülmemiş olan etkinlikleri tasarlamak ve uygulamaya geçirmektir. Süreç inovasyon çalışmaları iş modeli inovasyonuna hammadde oluşturacak çalışmalardır.

Inovasyonlu günler geçirmeniz dileği ile…

Referanslar:

 1. Charles W.L.Hill, Gareth R. Jones: Strategic Management, an integrated approach.
 2. Dr. Arman Kırım: Inovasyon.
 3. THY Teknik Skytech magazin(2006-2011 yılları).
 4. 7 farklı fikir geliştirilerek süreç farklı şekillerde ele alınmıştır.
 5. Genel puanlamada seçilen 3 farklı montaj hattı simülasyonu ve tanıtımı sonrasından en iyi hat, oylama ile seçilerek uygulamaya geçilmiştir.
 6. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde montaj hattı tasarlanarak süreç te ve kullanılan bazı metotlarda değişim yapma kararı alınmıştır.
 7. BOEING Frontiers, August 2008.

 

Paylaş