logo

Ekonomi zirvesinde, Salih Sami Atılgan geleceğin otomobillerini anlattı

Ekonomi zirvesinde, Salih Sami Atılgan geleceğin otomobillerini anlattı

2.İstanbul Ekonomi zirvesinde YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan geleceğin otomobillerini anlattı.

2.İstanbul Ekonomi zirvesi küresel ticaret savaşında Türkiye’deki yatırım fırsatları otomotiv konusu ile ilgili panelde panelistler arasında YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı ve Atılgan Otomotiv Yöneticisi Salih Sami ATILGAN’nın geleceğin otomobilleri ve yedek parça hakkında ilginç tespitleri panele damga vurdu ve konuşma sonrası plaket taktim edildi.

Salih Atılgan, “Otomotiv sektörü an itibari ile farklı bir süreçten geçmekte özelikle otonom ve mobilite süreçleri sadece sektörel olarak değil, teknolojik ve akademik olarak da tüm dünyada yaygın olarak üzerinde çalışılan ve araştırılan bir konudur. Bugün dünyanın en değerli şirketlerine baktığımızda özellikle bilişim ve teknoloji yatırımları gözümüzü çarpıyor; özelikle üzerinde çalışılan teknolojik gelişmeler otomotiv sektör ile orantılı bir şekilde ilerlemekte günümüzde sürücüsüz araçlar gibi konular üzerinde ciddi harcamalar ve çalışmalar yapılmakta” dedi.

Atılgan, “Otomotiv sektörünün geçmişine baktığımızda 1900’lerin başında kitle üretiminde otomotivin oynadığı rolü açık bir şekilde öne çıkmıştır. 1960’lı 70’li yılarda Japon modeli olarak önümüze çıkmıştır. Bugün geldiğimiz noktada otomotiv sektörü ön planda görmekteyiz. Otomotivde bu değişimi tetikleyen konular neler diye baktığımızda iklim değişikleri, şehirleşme, teknolojideki gelişmeler otomotiv sektörünü geleceğe yönelik hızlanmasına teknoloji çağına ayak uydurmayı tetikliyor. Bunların başında şehirleşme ve çevresel etkiler önemli rol almakta özelikle dünya nüfusunun yüzde 80 oranında şehirlerde yaşaması otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri kaçınılmaz kılıyor” şeklinde konuştu.

Otonom olayı dünyadaki birçok markanın üzerinde hızla çalıştığı özelikle örnek olarak TESLA gibi birçok markanın gelecek dönemde sürücüsüz araçlarla her here girip çıkabileceği dönemle karşı karşıyayız diyen Atılgan,  Önümüzdeki dönem Pazar paylarına baktığımızda da mevcut kullandığımız araç değerlerinden ziyade teknolojik değerler, sağladığı faydalar üzerinden araçlar değerlendirilecek, özelikle Kuzey Amerika, Çin gibi ülkelerde bu taleplere yönelik ciddi çalışmalar yürütülmekte önümüzdeki dönemlerde dünya genelinde bu yayınlaşmayı ön görmemiz mümkün” açıklamasını yaptı.

Türkiye olarak biz bu süreci nasıl değerlendire biliriz sorusunu sormamız gerektiğini anlatan Atılgan, “Ülkemizin kendi yerli markası çıkarması ve markalaşma sürecinde bu gelişmelerle orantılı olarak çok büyük önem arz etmekte, ülke olarak takipçi bir ekonomiye sahibiz, bugün geldiğimiz noktada kendi bilgi ve teknolojisini üreten, katma değer ürünler üretebilen bir yapıya doğru dünya sahnesinde var olmak zorundayız” ifadesinde bulundu.

YEDPA HABER

Paylaş