logo

MARGEM marka ve patentin “Çerçevesini” çiziyor

MARGEM marka ve patentin “Çerçevesini” çiziyor

Margem, 2006 yılı itibariyle fikri ve sınai haklar hususunda edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeler ışığında, ‘Vekillik’ sıfatına da Türk Patent Enstitüsü tarafından layık bulunarak, Kozyatağı’nda yer alan ofisinde konusunda uzman kadrosu ile yaklaşık 1300 aktif müvekkile butik hizmet anlayışı ile danışmanlık yapmakta olan bir marka patent ofisi.

Margem Paten Marka Vekili Yudum Akkoca YEDPA Ticaret Merkezi’nde firması hakkında bilgiler verdi.  Akkoca, “İspanyolca çerçeve anlamını taşıyan MARGEM, açılımında marka araştırma ve geliştirme merkezi hususunu vurguluyor olsa da, size ait olan tüm fikir ve ürünleri koruyan güçlü ve hukuki bir çerçeve olmaktan da asla vazgeçmemiştir” dedi.

Patent ve Faydalı Model

Akkoca,“Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır. Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır. Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulmasıdır. Patent konusu olan bir usulün kullanılmasıdır. Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesidir. Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulmasıdır” şeklinde konuştu.

Patentler; Ürün ve yöntemleri koruma, ciro ve karı arttırma, yatırımcıları cezbetme, lisans verme, karşılıklı lisans verme, rakipleri engelleme, itibarı oluşturma gibi konularda hak sahibini koruduğunu söyleyen Akçakoca, Patent Hakkının Sona Erme sebepleri de, koruma süresinin dolması, patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi, yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi, sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erdiğini ifade etti.

Patentten Doğan Haklarla ilgili Hukuk Ve Ceza Durumları, Patent ihlalinin olası sonuçları vardır diyen Akkoca,Patent hakkına tecavüz durumunda Hukuk Davası açılabilmektedir. Patent hakkında tecavüz eden fiillerin durdurulması, Maddi ve manevi tazminatlar, Patentli ürünlere ve/veya bu ürünlerin üretiminde kullanılan ekipmana el konulması, El konulan unsurların mülkiyetinin patent sahibine verilmesi, El konulan ürün ve ekipmanların imhası, Hakka tecavüzün basın yoluyla duyurulması gibi uygulanabilecek yaptırımlar vardır” dedi.

Markaların koruma süresinin 10 yıl olduğunu, 10 ar yıl ara ile sonsuz kere yenilenebileceğini ifade eden Akkoca, “Marka kiralanabilen, satışa konu olabilen rehin verilebilen, miras yolu ile intikal edebilen günümüzde birçok bankada dahi kredi kullanımında ipotek olarak kullanılmakta olan güçlü bir haktır” şeklinde konuştu.

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Tasarım; bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder” şeklinde tanımlanmaktadır diyen Akkoca, “Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescile bağlanan endüstriyel tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre endüstriyel tasarım tescil belgesinin 5’er yıllık dönemler halinde yenilenmesi suretiyle 25 yıla kadar uzatılabilir. Bilindiği üzere markalar tescil edildikleri ülkelerde koruma altına alınmaktadır. Bir marka eğer patent ofisleri nezdinde yasal olarak TANINMIŞ MARKA kriterine sahip değilse, o markanın tescil edildiği ülke haricinde başka ülkelerde bir başkası tarafından tescile bağlanması mümkündür. Yurtdışı marka tescilleri bireysel başvurular ile istenilen ülke/ ülkelerde yapılabileceği gibi WIPO CTM gibi protokoller aracılığıyla da tek dil ve tek bir para birimi kullanılarak daha az maliyet ve zaman kaybı ile üye ülkelerde koruma altına alınabilmektedir” ifadelerini kullandı.

MARKANIN KULLANIMI

Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir diyen Akkoca, “Marka tescilinden önce yeni kurulacak olan şirket için öncelikli önerimiz şirket unvanınız kullanılmak isteniyor ise, marka olarak da müsait olup olmadığının kontrol edilmesidir. Markanızın tescili ile e-ticarette aktif olarak kullanıldığını bildiğiniz alan adlarının ( domainlerin ) kontrolünün sağlanması ve kuruluşunuza tahsis edilmesi gerekmektedir.

Markanıza ait bir sloganınız ya da ayırt ediciliği yüksek bir logonuz var ise, tek tek koruma altına alınması gerekmektedir.

Markalar tescil edildikleri şekliyle kullanılmak zorundadır. Kötü niyet taşıyan bir ek eklenememektedir aynı zamanda markanın bir kısmı kullanılıp diğer kısmının kullanılmaması da mümkün değildir.

Markalar tescil edikleri tarih itibariyle ilk 5 yıl içerisinde kullanılmak zorundadır. Aksi halde tescile bağlanmış ancak bir türlü kullanılmamış olan markalarınız için markalarınızın hükümsüzlüğü davası açılarak, markanızın iptali talep edilebilmektedir. Böyle bir hak kaybı yaşanmaması adına markalarınızın faturalarınızın içerisinde aleni bir şekilde yazılmak kaydıyla kullanımı son derece önemlidir” dedi.

Paylaş