logo

NAKİT AKIŞINDAKİ PROBLEMLER SATIŞ SONRASI PAZARININ EN BÜYÜK SORUNU!

NAKİT AKIŞINDAKİ PROBLEMLER SATIŞ SONRASI PAZARININ EN BÜYÜK SORUNU!

OSS Derneği, 2023’ün Üçüncü Çeyreğini Değerlendirdi!

Otomotiv satış sonrası pazarında yaşanan yükseliş trendi üçüncü çeyrekte de devam etti. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, yılın son çeyreğinde de satışlarda dolar bazında yüzde 3,1 artış bekliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2023 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın üçüncü çeyreğinde, 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 8.33’lük artış yaşandı. Üretici üyelerin yüzde 43,7’si yatırım planlarken, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde gözlemlenen problemlerin başında “nakit akışındaki sorunlar” geldi. OSS üyeleri, “tedarik problemleri”nin önceki döneme göre gerilediğini belirtiyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın üçüncü çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2023 Yılı 3. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; otomotiv satış sonrası pazarı geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendini üçüncü çeyrekte de devam ettirdi. Ankete göre; 2023’ün üçüncü çeyreğinde, yılın ikinci çeyreğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 10.83 artış gösterdi. Yine yılın üçüncü çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda dolar bazında ortalama yüzde 17.02 artış oldu. Bu dönemde dağıtıcı üyelerin satışlarında dolar bazında yüzde 19.69 artış görülürken, üretici üyelerde bu oran yüzde 15,38 seviyesinde gerçekleşti.

Son çeyrekte satışlarda dolar bazında yüzde 8.33 artış bekleniyor!

Ankette, yılın son çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörde 2023’ün son çeyreğinde yurt içi satışlarda dolar bazında yüzde 3,1 oranında artış beklendiği gözlemlendi. Anket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda dolar bazında yüzde 8.33’lük artışa işaret ediyor. 2023 ikinci çeyreğinde yüzde 61,8 olan tahsilat süreçlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden OSS Derneği üyelerinin oranı da, 2023’ün üçüncü çeyreğinde yüzde 59,5 oldu.

İstihdam gücü artmaya devam ediyor!

Ankete katılan üyelerin yüzde 42,9’u yılın ilk çeyreğinde istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 52,4’ü ise söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2023’ün ikinci çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 4,8 seviyesinde kaldı. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamlarının birbirine yakın seyretmesi dikkat çekti.

En büyük problem nakit akışında yaşanıyor!

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında “Nakit akışında yaşanan problemler” gelirken, “Tedarik problemleri” önceki döneme göre gerileme eğilimine girdi. Üyelerin yüzde 54,8’i nakit akışında yaşanan problemleri sektör için en büyük sıkıntı olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 45,2’si kargo maliyetlerine ve teslimat problemlerine, yüzde 42,9’u da döviz kuru ve kur artışına işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 28,6’sı tedarik problemleri, yüzde 19’u da iş kaybı ve ciro ile gümrüklerde yaşanan problemleri önemli sorunlar olarak sıraladı.

Üyelerin yüzde 47.6’sı yatırım planlıyor!

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 47,6 ile bir önceki dönemin üzerinde gerçekleşti. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 33,3’ü yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 43,8’e geriledi. Dağıtıcı üyelerde ise yüzde 50 olan oran, bu dönemde de değişmedi. Ankete katılan üyelerin yüzde 22,7’sinin önümüzdeki üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi.

Üretim de ihracat da artıyor!

Üreticilerin yılın üçüncü çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 79,38 olarak gerçekleşti. Bu oran 2023’ün ikinci çeyreğinde yüzde 79,17 idi. Üçüncü çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,06 oranında arttı. Yılın üçüncü çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre dolar bazında yüzde 2,5, 2022’nin aynı dönemine göre de yüzde 5’lik artış gösterdi.

Paylaş