logo

SATIŞ SONRASI SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ 5 MİLYAR DOLAR

SATIŞ SONRASI SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ 5 MİLYAR DOLAR

 

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp ülke ekonomisinin kilit sektörlerinden biri olan otomotiv sektörü ve otomotiv sektöründe satış sonrası faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle derneğiniz hakkında bilgi verir misiniz?

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası sektörünün ülkemizde gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla 1995 yılında 12 üye ile kuruldu. OSS’nin faaliyetlerinin hız kazanması 2000 senesinde FIGIEFA’ya üye olması ile başladı. 2014 senesine gelindiğinde OSS Derneği, ülkemizin otomotiv satış sonrası kanalındaki önde gelen ulusal ve uluslararası tedarikçiler, uluslararası ticari gruplar ve toptancı şirketlerin oluşturduğu sektörün önemli temsilcisi konumuna geldi. Bugün geldiğimiz noktada 176 üyemiz ile faaliyetlerimize devam ederken, sektörümüzün çoğunluğunu temsil eder konumdayız.

Sektördeki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle gerek verdiğimiz eğitimlerle, gerekse yaptığımız toplantılarla sektörümüzü, bilgilendiriyoruz. Sektörü ilgilendiren neredeyse tüm etkinliklerde katılımcı ya da destekçi olarak yer alıyoruz. Bu anlamda dağıtım kanalının gelişmesi, daha profesyonel bir yapıya gelmesi ve Avrupa standartlarına erişmesi için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunları hayata geçirmek için ise birçok koldan çalışıyoruz. Kamu kuruluşları ile iletişimde kalarak, sektörümüzün bugünü ve geleceği için yasa koyucularla birlikte çalışıyoruz. FIGIEFA’nın yönetim kurulunda yer almamız vesilesiyle, Avrupa Birliği’ndeki tüm yasa ve tebliğleri takip ederek üye firmalarımızı bilgilendiriyor ve geleceğe hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz. Araç sahiplerine yönelik olarak ise; kampanya ve iletişim faaliyetlerimizle eşdeğer parça tanımı, sahte ürünün tehlikeleri gibi bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Gerçekleştirmek istediğimiz toplumsal sorumluluk projeleri de var. Yönetim kurulumuzun ve komitelerimizin değerli çalışmaları ile projelerimiz devam ediyor.

2019 Yılı otomotiv sektöründeki gelişmeler ve sektör ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Temel büyüklükler açısından Türk otomotiv sanayi, son dönemdeki küresel eğilimlerden olumsuz etkileniyor. 2018 genelinde yaşanan kur ve faizlerdeki hızlı yükselişler gibi etkilerle toplam otomotiv satışları yüzde 32,7 daralmıştı. 2019 da bu paralelde devam etti. Araç satışlarındaki düşüş, sizin de bildiğiniz gibi otomotiv satış sonrası sektörünü eş zamanlı olarak etkilemiyor. Araç sahipleri garanti süresi dolduktan sonra, araçlarını özel ve yetkili servislere götürmeyi tercih ettikleri için yaşadığımız bir durum bu. Aksine, bugün yaşanan ekonomik zorluklar, araç sahiplerini yeni araç almak yerine var olan araçlarına bakım yaptırmaya yönelttiği için, otomotiv satış sonrasında yüzler gülüyor. Bizler ancak orta, uzun vadede bunun etkilerini görebiliriz. Bu duruma hazırlık yapmak için sektör olarak zamanımız olacak. Otomotiv bu ülkenin ekonomisinin kilit sektörlerinden biri, en kısa zamanda eski, milyonlu adetlerin yaşandığı günlere dönmesini temenni ediyoruz.

 OSS Üyelerinin yedek parça sektöründeki pazar payı ve bu konuda değerlendirmeleriniz nelerdir?

Dernek üyelerinin iş hacminden önce sektörü irdelemek gerekirse; Türkiye’de otomotiv satış sonrası sektörünün büyüklüğü bugün yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde. Bizler de 178 dernek üyemizle, sektörün %80’ini kapsayan ve 35.000 kişiye istihdam sağlayan bu sektöre yön veriyoruz. Sektörel perspektiften baktığımızda, dünyadaki yükselen otomotiv trendlerinin, elektrikli ve otonom araçların etkilerini ülkemizde de görmeyi bekliyoruz. Özellikle bu konuda kamu nezdinde hareketlilik yaşanacaktır diye düşünüyoruz ve biz de OSS Derneği olarak sektörümüzün çıkarları doğrultusunda bu alanlarda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 2020’deki 6,5 Milyar Dolar sektör hedefine ulaşmak için sıkı çalışacağız.

Otomotiv satış sonrasının global gündeminde neler var?

Dernek olarak tüm gelişmeleri, üyesi olduğumuz FIGIEFA üzerinden takip ediyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Serdar Aslan’ın aynı zamanda FIGIEFA’nın da yönetim kurulunda olması vesilesiyle, eş zamanlı olarak bilgi edinme şansımız oluyor. Tüm Avrupa’nın gündeminde dijitalleşmenin getireceği ek maliyetler, bağlantılı araçların üretici ve satış sonrası sektörlerdeki oyuncuların iş modellerinde sebep olacağı olası değişiklikler ve tabi ki yeni teknolojilerin yasal mevzuatlarda sebep olacağı değişikliklerin uyum süreci var. Biz henüz Avrupa gündemine bu açılardan yakın sayılmayız, bırakın otonom araçları henüz elektrikli otomobil satışları bile ülkemizde oldukça düşük seyrediyor. Ancak dernek olarak sektörümüzü geleceğe hazırlama misyonumuz çerçevesinde Avrupa gündemini yakından takip ediyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yeni hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?

Derneğimizin gelecek çalışmalarını üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki, sektör büyüklüğü ile ilgili bir çalışma yapmak. Uluslararası bir firma ve sektör paydaşları ile yapılacak bu çalışmada, sektörün hangi adetlerde ve hangi büyüklükte olduğunu rakamlarla ölçeceğiz. Sonraki yıllarda ise bu çalışmayı sürekli hale getirip, trend analizi yapmak istiyoruz. Diğer bir hedefimiz; satış sonrası sektöründe kadın istihdamını arttırıcı çalışmalarda bulunmak. Son olarak ise; sektörümüz ve son kullanıcı nezdinde sahte ürün ile mücadele kampanyası başlatmak niyetindeyiz.

Paylaş