logo

ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE BENCHMARK KIYASLAMA

ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİNDE BENCHMARK KIYASLAMA

Bir ürünün piyasada benimsenmesi, sahiplenilmesi, müşteri tavsiye skoru NPS (Net Promoter Score) gibi temel metrikler söz konusu olduğunda, ürününüzün yüksek veya düşük performans gösterdiğini nasıl anlarsınız? Seçeneklerden biri, mevcut performansınızı geçmiş performansınızla karşılaştırmaktır. Bir diğeri, metriklerinizi benzer pazar büyüklüğü ve sektördeki emsal ürünlerle karşılaştırmaktır. Bunların her ikisi de ürün kıyaslama benchmark biçimleridir. Ürün geliştirme sürecinde benchmark çalışmasına bir göz gezdirelim. 

Ürün performans kıyaslamaları nedir  ? 

Ürün performans benchmark (ürün kıyaslamaları olarak da anılır), ürününüzü başkalarıyla karşılaştırmak için kullanılan referans noktalarıdır. Diğer karşılaştırma alanlarında olduğu gibi, yüzdelikler genellikle ürününüzün benzer boyut ve sektördeki ürünlere göre belirli Temel Performans Göstergelerinde (KPI) ne kadar iyi (veya ne kadar kötü) performans gösterdiğini açıklamak için kullanılır. Temel Performans Göstergeleri (KPI’ler), amaçlanan bir sonuca doğru ilerlemenin kritik göstergeleridir. KPI’lar, stratejik ve operasyonel iyileştirme için bir odak sağlar, karar verme için analitik bir temel oluşturur ve dikkatin en önemli olana odaklanmasına yardımcı olur.

Ürün benchmarkı neden önemlidir ?

Ürün kıyaslamasının faydalı olması için sayıların arkasında anlam olması gerekir. Bir şirket, performansı endüstri standartlarıyla karşılaştırarak, rekabet avantajına sahip oldukları alanlar ve iyileştirmeye açık alanlar da dahil olmak üzere göreceli performansı daha iyi anlayabilir. Örneğin, üründe yapılacak olan geliştirmelere esas teşkil edebilmesi için emsallerine karşı nasıl bir performans sergilediği, rakiplerin problemleri nasıl bir yaklaşım ile çözdüğü, imalat yöntemlerindeki metodlar tespit edilir. Bu tespitler yeni tasarımın ve gelişitrmelerin temelini oluşturur.

Sonuç olarak, şirketlerin ürünlerini daha iyi hale getirmenin yollarını belirleyebilmeleri için ürün performans kıyaslamaları mevcuttur. Kıyaslama, ölçmeyi, sonuçları rekabetle karşılaştırmayı ve iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi içeren sürekli iyileştirme döngüsünün önemli bir parçasıdır. Bir şirketin ürün kıyaslamalarının avantajlarından yararlanmadan önce, ürün organizasyonunun ürün verilerini etkin bir şekilde yakaladığından ve doğru şeyleri ölçtüğünden emin olması gerekir.

 Ürün performansı karşılaştırmaları için hangi metrikler önemlidir?

Ürünün kullanım alanı, çevre şartlarına, önrüne , hedeflenen sektör ve kitleye göre kıyaslama  metrikleri farklılık göstermektedir. Genel olarak hesaba katılması gereken parametreler ;

Fiziksel ve geometric özellikler,

Fonksiyonellik – mekanizma çalışma prensibi,

Kullanılan Malzeme ve işlemleri,

Üretim ve Montaj yöntemleri ile prosesleri

Dayanım ve ömür tespiti

Ve

Ergonomisidir.

 

Referans (1) : https://productcraft.com/perspectives/product-management-101-product-benchmarks/

 

Paylaş
Etiketler: » »