logo

YEDPA, İTO İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR  

YEDPA, İTO İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYOR  

YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Salih Sami Atılgan, YEDPA İTO’da önemli bir yerde bulunmak zorunda olduğunu YEDPA-İTO iş birliğinin YEDPA ve sektörümüz açısından büyük önem arz etmekte olduğunu belirtti.

Salih Sami Atılgan, “YEDPA Ticaret Merkezi, günlük binlerce aracın girdiği Türkiye’nin en önemli ticaret ve istihdam merkezi olan büyük bir kompleks. Dolayısı ile Türkiye’de yedek parçanın merkezi durumundadır ve yedek parçanın kalbi YEDPA’da atmaktadır. YEDPA, İstanbul Ticaret Odası’nda önemli bir yerde bulunmak zorundayız. Dolaysıyla çalışmalarımız bu iki büyük kurumun iş birliğinin önemini bilerek ve ülkemize sağlayacağı katkıları göz önünde bulundurarak yürütmekteyiz. Bu görev bize tebliğ edilirse layıkıyla yerine getirme gayretinde olacağız. YEDPA’lı dostlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz.

YEDPA, İstanbul Ticaret Odası’nda kayıtlı işletme ve ortak sayısını 1500 civarındadır. Tüm ilgili komitelerde çalışmalara katılmakta ve destek vermekte. 2250 işyeri ve 15 bine yaklaşan  istihdam olanağıyla sektörel kümelenmenin en iyi örneklerinden olan YEDPA, İTO 21.dönem seçimlerine Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv sektöründe, satış sonrası faaliyetler, oto yedek parça ve servis sektörün önünü açmak ve yeni fikirler üretmek için iddialı” şeklinde konuştu.

Salih Sami Atılgan, “YEDPA olarak otomotiv sektöründe satış sonrası faaliyetler olarak adlandıracağımız, yedek parça ve servis sektörünün en önemli paydaşlarıdır. Türkiye’de yedek parçacıların merkezi ve öncüsü olan YEDPA, bu guruplarda belirleyici güce sahip. Kendi bünyesindeki işyerlerinin önemli bir kısmı, oto yedek parçacılarından oluşmakla birlikte farklı iş kollarında da üyeleri bulunmaktadır. Çoğu sektörle ilgili odalara kayıtlı ve sektör için belirleyici güce sahip. YEDPA olarak bu dönem sektörün önünü açmak ve yeni fikirler üretmek adına İTO seçimlerine çalışıyoruz ve iddialıyız.

YEDPA-İTO iş birliği komite çalışmaları ile ilgili şu konulara önem veriyoruz, otomotiv sektöründe farklı paydaşlar yer almakta, komiteler içerisinde bu farklı gurupların olması komite çalışmalarını önemli ve etkili hale getirmekte. Sektör içerisinde bağımsız gurupların ve küçük işletmelerin haklarına saygı duyulması ve haksız rekabetin oluşmaması koşuluyla tüm işletmelerin birlikte hareket etmeleri sektörün arzu ettiği bir durum. Sanayi sitelerimizin mevcut durumları ortaya çıkan yeni gelişmeler ve teknolojik değişikliklere uygun bir şekilde rehabilite edilerek daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması arzusundayız.

YEDPA ve diğer sanayi sitelerimizin bir kısmasında devam eden iskân imar ve planla ilgili konuların çözümlenmesi; Sektörel kümelenmenin en güzel örnekleri olarak karşımıza çıkan ticaret ve sanayi merkezlerimizin kamu ve yerel yönetimlerle olan bu tarz problemlerinin kalıcı ve kesin çözümlere bağlanması. Koruma alanları olarak kabul edebileceğimiz sanayi sitelerinizde iyileştirme çalışmalarını site yönetimleriyle koordineli bir şekilde tamamlanması haksız rekabetin engellenmesi adına ruhsatsız sokakta aralarında açılan oto tamir ve bakım atölyelerinin belli standartlara uygun hale getirilmesi arzunda olduklarını belirti.

YEDPA 2. etap projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz

YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan, YEDPA çalışmaları ile ilgilide imar ıslah problemini Ataşehir Belediyesi ile birlikte çözüyoruz, YEDPA’lı dostlar YEDPA’da işyeri tapuları kadar önem arz edecek önemli bir konu olan YEDPA arsamızda çok önemli bir aşamaya geldik Ataşehir Belediyesi’nin bölgemizde yapmakta olduğu imar ıslah çalışmalarında aktif rol alarak sürece katkı sağladık. Çözümün en önemli parçası olduk. Süreç YEDPA üzerinden işletildi. Arsa üzerinde geçmiş dönemlerde elimizden alınan mülkiyet haklarımızı garanti altına alacak hisseyi tamamladık, bunun için hem Ataşehir Belediyesi’nin hem de YEDPA’nın ihtiyaç duyduğu hisse devirleri yapılmış tapu tescilleri dahil tüm süreçler tamamlanmıştır. YEDPA 2. etap projelerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz, YEDPA sadece bir işyeri topluluğu değil yatırımcılar için de cazip bir yatırım merkezidir. YEDPA’lılar geleceğine sahip çıkacak 2. etap projelerinin devamında YEDPA lojistik merkezini hayata geçirecektir.

GES projemiz, örnek ve öncü olduk

Salih Sami Atılgan, YEDPA’nın tamamen kendi öz kaynaklarıyla hayata geçen GES projemiz ile elektrik enerjisi üreterek ciddi bir enerji maliyeti tasarrufu sağlayarak, çevre dostu projemiz ile Türkiye’de birçok sanayi kurum, kuruluş ve ticaret merkezine örnek ve öncü oldu. YEDPA Ticaret Merkezi 310 bin metrekare Kapalı alana sahip YEDPA’da özellikle artan enerji maliyetleri konusunda YEDPA giderlerine katkı sağlamış olduklarını belirti.

Paylaş