logo

Yerli Otomobil ülkemizi oldukça heyecanlandıran bir gelişme

Yerli Otomobil ülkemizi oldukça heyecanlandıran bir gelişme

 

İTO Meclis toplantısında yerli otomobil hakkında konuşan YEDPA yönetim kurulu başkanı Salih Sami Atılgan şunları aktardı: “Yerli araç ile ilgili olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Bizleri oldukça heyecanlandıran bir gelişme oldu. Bizim ülkemiz açasından önem arz eden otomotiv sektörü ki ihracatında birinci sektör.

İTO Meclis toplantısında yerli otomobil hakkında konuşan Salih Sami Atılgan şunları aktardı: “Yerli araç ile ilgili olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Bizleri oldukça heyecanlandıran bir gelişme oldu. Bizim ülkemiz açasından önem arz eden otomotiv sektörü ki ihracatında birinci sektör.

Otomotiv sektörü tüm ana sektörlerin en büyük tüketicisi

Sadece kendisi yapısı içerisinde değil bağlantılı olduğu diğer sektörler açasından ki otomotiv sektörü bütün ana sektörlerin en büyük tüketicisi. Teknolojinin en yaygın kullanım imkânı bulabildiği, teknolojinin geliştiği ve süreklilik arz eden istihdam açısında da geniş imkanları ortaya koyabilen stratejik bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. Yerli bir markadan kasıt aslında bu yeni marka ve lisans haklarının da Türk şirketine ait olduğu Türkiye’de üretilen bir araç olması. Şüphesiz otomotiv sektörü hem teknolojik bağlamda hem de bir kırılma yaşadığı bir süreci yaşıyor.

Milletler arenasında, teknoloji ve bilgiyi kendi üretip geliştiren bir pozisyonda olmalıyız

Araçlar bundan sonraki süreçte araçlarda yeni teknolojilerin ileri derece kullanılacağı bir dönem. Küresel bağlamda markalar bizim alışık olduğumuz markalar değil bilişim sektörünün de içine gireceği yeni bir döneme geçiş süreci içerisinde. Geçmiş dönemde eksiklerimiz olan hususların bu şekilde ortaya çıkmış olması sadece milli hasletlerle olması gereken bir durum değil. Ülkemiz Endüstriyel gelişimini devam ettirebilmesi ve milletler arenasında arzu ettiği düzeye gelebilmesi için teknoloji ve bilgiyi kendi üretip geliştiren bir pozisyonda olmalı.  Otomotiv sektörü gelişmiş olan ülkelerde savunma sanayi gibi pek çok alanda gelişmiş olan ülkeler olarak görüşebilir. Stratejik olarak olanaklar sağlayabilir. Şu anda yapılmış olan araçla ilgili ortaya çıkan yapılan çalışma ile ilgili kadro doğru bir kadro. Elektrikli aracın seçilmesi olması gereken bir konuydu. Bundan sonraki süreçlerde bizim mühendislerimiz ile katkı sağlayacağımız bir süreç olacaktır. Yer seçimi ile ilgili olarak tahsis edilen yer otomobil sanayinin merkezinde yer alıyor. Hem tedarikçi hem müşteriler açısında yoğun olduğu ve denizle olan bağlantısı ihracat yönünde bakıldığında doğru bie bölge. Oldukça gelişmiş olmasına rağmen Türkiye otomotiv yan sanayisinin bir marka olarak değerimiz yok belli bir adete ulaşıldığında yan sanayisinde markalaşmasına katkı sağlayabilir.”

YENİ ESNAF GAZATESİ

 

Paylaş