logo

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI PAZARINDA SATIŞLAR YÜZDE 16.5 ARTI

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI PAZARINDA SATIŞLAR YÜZDE 16.5 ARTI

OSS Derneği, yılın ilk çeyreğini değerlendirdi. 2023 yılının ilk çeyreğinde satış yüzde 16.5 arttı, yılın ikinci çeyreğinde de satışlarda yüzde 9,83 artış bekliyor.

Otomotiv satış sonrası pazarında geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendi ilk çeyrekte de devam etti. 2023 yılının ilk çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, yılın ikinci çeyreğinde de satışlarda yüzde 9,83 artış bekliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2023 Yılı 1. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın ilk çeyreğinde, 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 16.5’lik artış yaşandı.  Üretici üyelerin yüzde 61,5’i yatırım planlarken, 2023 yılının ilk çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında ilk kez “nakit akışında yaşanan sorunlar” geldi. OSS üyeleri, “tedarik problemleri”nin öncelikli sorunlardan olmaya devam ettiğin de belirtiyor.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın ilk çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. OSS Derneği’nin 2023 Yılı 1. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; otomotiv satış sonrası pazarı geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendini ilk çeyrekte de devam ettirdi. Ankete göre; 2023’ün ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğe göre yurt içi satışlar ortalama yüzde 6.42 artış gösterdi. Yine yılın ilk çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 16.5 artış oldu. Bu dönemde satışlarını yüzde 50’den fazla artıran dağıtıcı üye oranı yüzde 11.5’i bulurken, üretici üyelerde bu oran bu oranda artış gözlenmedi.

İkinci çeyrekte satışlarda yüzde 9.83 artış bekleniyor!

Ankette, yılın ikinci çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre sektörde 2023’ün ikinci çeyreğinde yurt içi satışlarda ortalama yüzde 9.83 oranında artış beklediği gözlemlendi. Anket ayrıca, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 9.56’lık artışa işaret ediyor. 2022’nin son çeyreğinde yüzde 60 olan tahsilat süreçlerinde bir değişiklik olmadığını ifade eden OSS Derneği üyelerinin oranı da, 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 65 seviyesine yükseldi. Daha önceki anketlere göre süreci pozitif olarak ifade eden üyelerin oranında ise önemli seviyede azalma gözlendi.

İstihdamda artış gerçekleşti!

Arkete katılan üyelerin yüzde 45’i yılın ilk çeyreğinde istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 50’si ise söz konusu dönemde istihdamını korudu. 2022’nin son çeyreğine kıyasla istihdamının azaldığını belirten üye oranı ise yüzde 5 seviyesinde kaldı. Üretici ve dağıtıcı üyelerin istihdamlarının birbirine yakın seyretmesi dikkat çekti.

En büyük problem nakit akışında yaşanan sıkıntılar!

Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu. Üyelerin, 2023 yılının ilk çeyreğinde gözlemlediği problemlerin başında ilk kez “nakit akışında yaşanan sorunlar” gelirken, “tedarik problemleri” de öncelikli sorunlardan olmaya devam eti. Üyelerin yüzde 50’si nakit akışında yaşanan problemleri sektör için en büyük sıkıntılar olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 43,3’ü tedarik problemleri, yüzde 38,3’ü de kargo maliyetleri ve teslimat problemlerine işaret etti. Ayrıca katılımcıların yüzde 26,7’si iş ve ciro kaybı, yüzde 25’i de döviz kuru ve kur artışını önemli sorunlar olarak sıraladı.

Üyelerin yüzde 45’i yatırım planlıyor!

Anket ile birlikte sektörün yatırım planları da mercek altına alındı. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 45 ile, bir önceki dönemin gerisinde kaldı. Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 55,2’si yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 61,5’e yükselmiş, dağıtıcı üyelerde ise yüzde 58,5 olan oran, bu dönemde yüzde 32,4’e gerilemiş oldu. Ankete katılan üyelerin yüzde 46,7’si önümüzdeki üç ayda sektörün daha iyiye gideceğini öngördüğü gözlemlendi.

Üretimde de ihracatta da artış sürüyor!

Üreticilerin yılın ilk çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 71.54 olarak gerçekleşti. Bu oran 2022 yılı genelinde yüzde 74.48 idi. İlk çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,77, geçen senenin aynı dönemine göre de yüzde 10.58 oranında arttı. Ayrıca yılın ilk çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,19, 2022’nin aynı dönemine göre de yüzde 6,92’lik artış gösterdi.

Paylaş