logo

TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİSİNİN AB YEŞİL MUTABAKAT HEDEFLERİNE UYUM PROJESİ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI!

TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİSİNİN AB YEŞİL MUTABAKAT HEDEFLERİNE UYUM PROJESİ DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI!

OSD, Türkiye Otomotiv Sanayisinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerine Uyumu Projesi ile AB IPA III Dönemi Proje Desteği Almaya Hak Kazandı!

Otomotiv Sanayii Derneği, IPA III Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) için Sivil Toplum Eylemi (Civil Society Action Towards European Green Deal) çağrısına, “Türk Otomotiv Sanayiinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerini Gerçekleştirmesi Projesi” ile başvuru yaparak hibe desteği almaya hak kazandı. 4 yıl sürecek proje ile otomotiv ana ve tedarik sanayi ile OSD’nin AB Yeşil Mutabakat hedeflerini gerçekleştirilebilmesi için kurumsal ve operasyonel yapısının geliştirilmesi, OSD’nin kamu kuruluşları ve diğer STK’lar ile iş birliğinin artırılması, AB’deki paydaşları ile iletişim ağının güçlendirilmesi ve ilgili tüm taraflar için güvenilir bilgi kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), “Türk Otomotiv Sanayiinin Mobilite Dünyasından aldığı payı artırmak” vizyonu ile çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda, IPA III Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) için Sivil Toplum Eylemi (Civil Society Action Towards European Green Deal) çağrısına, “Türk Otomotiv Sanayiinin AB Yeşil Mutabakat Hedeflerini Gerçekleştirmesi Projesi” ile başvuru yapan OSD, hibe desteği almaya hak kazandı. OSD’nin elde ettiği bu başarı, AB düzenlemelerine uyum ve Türk Otomotiv Sanayiinin ihracat rekabetçiliğinin sürdürülebilirliği amacı doğrultusunda hem sivil toplum hem de Türk otomotiv sanayisi açısından büyük önem taşıyor.

Sanayi için önemli bir dönüm noktası!

Dünya genelinde hız kazanan iklim politikaları ve her geçen gün daha da belirginleşen emisyon azaltım hedefleri ile büyük boyutlu bir yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin içinde olan otomotiv sanayi için kritik olan proje kapsamında OSD’ye hibe desteği sağlanacak. Süresi 4 yıl olan projede, “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği” ve “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” konularına odaklanılacak.

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “AB Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşmamızda önemli rol oynayacak olan bu proje, sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğin korunması yolundaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi’’ dedi. AB Delegasyonu ile güçlü bir iş birliği içinde çalışarak yürütülecek proje çıktılarının sadece otomotiv eko-sistemine değil, aynı zamanda ülkemizdeki birçok sanayi koluna ilham vererek öncü olacağını belirten Eroldu, “Derneğimiz, ortaya koyduğu bu proje ile AB Yeşil Mutabakatı’na uyum sağlama sürecinde Türk otomotiv sanayisinin farkındalığı ve liderliğini ortaya koymuş oldu. Bu çabalarımızın, sektörümüzün sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Proje sürecinde yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgileri paydaşlarımız ile paylaşarak, eko-sistemdeki tüm oyunculara ve kamuya rehberlik etmeyi ve tüm paydaşlarımız ile iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Projeyle, Avrupa Yeşil Mutabakat hedefleri kapsamında ana ve tedarik sanayi ile OSD’nin kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin artırılması, OSD’nin kamu kuruluşları ve diğer STK’larla iş birliğinin artırılması, OSD’nin AB’deki paydaşları ile iletişim ağının güçlendirilmesi ve ilgili tüm taraflar için güvenilir bilgi kaynağı oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında, AYM ve karbonsuzlaşma konusunda AB ve Türk mevzuatının karşılaştırmalı analizinin yapılması, Türkiye’deki otomotiv eko-sisteminin uygulama kapasitesinin artırılmasına yönelik yol haritası hazırlanması, üyelerinin sürdürülebilirlik KPI’larının kaydedileceği bir veri tabanı hazırlanması, eğitim ve seminerler düzenlenmesi, ömrünü tamamlamış araçların geri dönüşümü, batarya direktifi, döngüsel ekonomi gibi konularda benchmark kapsamında AB iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi ve ilgili paydaşların farkındalığını artırıcı aktiviteler gerçekleştirecek.

Paylaş