logo

Vergi ve SGK mevzuatı hakkında İşverenlerimizi uyarıyoruz!

Vergi ve SGK mevzuatı hakkında İşverenlerimizi uyarıyoruz!

 

İşverenlerin dikkat edeceği iki önemli husus;

 

1)Maaşların bankadan ödenmesi

2)İşçinin yıllık izninin kullandırılması

İşçi maaşlarının bankadan ödenmesi zorunluluğu

21.Mayıs.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de “Ücret, Prim, İkramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın Bankalar aracılığı ile ödenmesine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik “  yayınlandı.

Bu yönetmelikte ; 1.Haziran.2016 tarihinden itibaren 5 ve daha fazla çalışan istihdam eden işverenlerin ücret,prim,ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığı ile ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Ücretlerin bankadan ödenmesi zorunluluğu kapsamında olan bu zorunluluğa uymayan işverenlere, ücreti bankadan ödenmeyen her bir işçi için her ay 161TL. idari para cezası uygulanacaktır.

Daha önce 10 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler bu kapsamda işlem yapmak zorunda iken; çıkan bu yönetmelikle kapsam daraltılarak sayı 5 ve üzeri işçi çalıştıranlar olarak belirlenmiştir.

5 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin cezalı duruma düşmemesi için yapmaları gereken şey; çalıştırdıkları elemandan şahsi banka hesap numaralarını talep edip, yukarıda belirtilen ücretlerini firma hesap numarasından banka kanalı ile işçinin hesabına yatırmalarıdır.

İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARININ KULLANDIRILMASI

4857 İş Kanununun 53.Maddesi uyarınca ;” İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.”hükmü vardır. İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine göre belirlenir.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, işçinin işyerindeki çalışma kıdemine göre belirlenir.

a)1 Yıldan 5 Yıla kadar (5 Yıl dahil) olanlara 14 gün izin verilir.

b)5 Yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün izin verilir.

c)15 Yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 gün izin verilir.

İzin günleri yukarıda belirtilen sürelerden az olamaz.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilmez, işçiye kullandırılmalıdır.

Her işçinin yıllık izin kullanım hak ve tarihleri İzin Kayıt Defterine yazılıp imzalatılmalıdır.

Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. İşçi ve işveren şayet anlaşırsa bir bölümü 10 günden az olmamak şartı ile işçi tarafından kullanılır. Arta kalan süreleri işçi istediği süre kadar kullanır. Ücretsiz izinler ve doktor raporuna bağlı hastalık izinleri yıllık izinden mahsup edilemez. Ulusal bayram,hafta tatili,genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

Bereketli ve bol kazançlar dileğiyle…

Refik Koç Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi YEDPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Paylaş