logo

YEDPA AKADEMİ KAYITLARI BAŞLADI

YEDPA AKADEMİ KAYITLARI BAŞLADI

YEDPA yönetim kurulu ve İstanbul İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, YEDPA bünyesinde yer alan firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün sağlanması ve firma çalışanlarının meslekleri ile alakalı eğitim ve belgelendirme süreçlerinin tamamlanması amacıyla YEDPA AKADEMİ projesi hayata geçirilmiştir.

Proje kapsamında firma sahipleri ve çalışanların Mesleki Eğitimlerini tamamlayarak çıraklık, kalfalık ustalık ve usta öğreticilik belgelerine sahip olmaları hedeflenmektedir. Eğitim faaliyetleri 4 gün işletmede,1 gün eğitim merkezinde sürdürülecek olup 1 günlük kurs eğitim için YEDPA Ticaret merkezi Konferans Solonu ve yapılacak ilave derslikler kullanılacak.

 NEDEN MESLEKİ EĞİTİM: Mesleki Eğitim Merkezlerimiz, gençliğimizin nitelikli bir meslek sahibi olmasına imkan sağlarken; işyerlerimize de sektörlerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünü yetiştirme olanağı sağlamaktadır. Meslek liselerinden mezun olanların istihdama katılım oranı %30 seviyesinde iken, mesleki eğitim merkezlerimizden mezun olanların istihdama katılım oranının %88 olduğu bilinmelidir.

 MESLEKİ EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

İşletmede, öğrencinin (çırağın) meslekte yetiştirilmesinden sorumlu olacak, Usta Öğretici Belgesine sahip bir kişinin bulunması şartıyla; En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olan ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olanlar, yaş sınırı olmaksızın mesleki eğitime kayıt yaptırılabilir. Ayrıca; En az lise mezuniyeti yada daha üst mezuniyete sahip olanlar, en fazla 27 hafta (yaklaşık 6,5 ay) olarak planlanan Ustalık Telafi Eğitimi programı ile okula eğitime gelmeden, Usta Öğreticisi gözetiminde işletmede alacağı eğitimle, direk Ustalık Belgesi alabilmektedir.

 MESLEKİ EĞİTİM SONUNDA HANGİ BELGELER VERİLMEKTEDİR?

Öğrencilerimiz, 11. Sınıf sonunda Kafalık Belgesini, 12. Sınıf sonunda Ustalık Belgesini almaya hak kazanırlar. Ayrıca fark derslerine katılarak başarılı olan öğrenciler Anadolu Meslek Lisesi Diplomasını alarak, üniversite sınavına giriş hakkına sahip olabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar, 40 saatlik online ders sonrasında girecekleri sınavla Usta Öğreticilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

 ÖĞRENCİ İSTİHDAMI SAĞLAYAN İŞLETMELERİN ELDE EDECEĞİ AVANTAJLAR NELERDİR?

  • İşletmenin çırak öğrenciye (9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine) ödemekle yükümlü olduğu en az tutar olan, asgari ücretin yüzde 30’u, devlet teşviği olarak işletmeye iade edilir. (Net 1276,02 TL)
  • İşletmenin Kalfa öğrenciye (12. Sınıf öğrencilerine) ödemekle yükümlü olduğu en az tutar olan, asgari ücretin yüzde 50’si, devlet teşviği olarak işletmeye iade edilir. (Net 2126,70TL)
  • Öğrencinin SGK prim giderleri devlet tarafından karşılanır ve işlemler ilgili okul tarafından yürütülür. 4- Öğrenciler 4 yıl boyunca haftada 4 yada 5 gün işletmede beceri eğitimine

5- Öğrenciler için yapılan harcamalar gider gösterilebilir ve vergiden muaftır. 6- Yıl boyunca sürekli olarak çırak öğrenci kaydı yaptırılabilir.

 MESLEKİ EĞİTİME GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLERİN ELDE EDECEĞİ AVANTAJLAR NELERDİR?

  • Çırak öğrenciler (9,10 ve 11. Sınıf öğrenciler), çalıştığı işletmeden aylık olarak, asgari ücretin yüzde 30’undan az olmamak kaydı ile ücret alırlar (2022 yılı için minimum 1276,02 TL)
  • Çırak öğrenciler ve Ustalık Telafi Eğitimi öğrencileri (12. Sınıf öğrenciler), çalıştığı işletmeden aylık olarak, asgari ücretin yüzde 50’sinden az olmamak kaydı ile ücret alırlar (2022 yılı için minimum 2126,70 TL)
  • İş kazası, meslek hastalıkları ve normal hastalıklara karşı sigortalanarak güvence altına alınırlar. 4- Tüm öğrencilik haklarından yararlanarak, askerlik tecili, indirimli seyahat kartından yararlanırlar. 5- Öğrenciler 4 yıl boyunca haftada 1 ya da 2 gün okulda teorik eğitime katılırlar.

6- Lise düzeyindeki okullardan, mesleki eğitime geçiş imkanı bulunur.

 USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİNE SAHİP DEĞİLİM, BU BELGEYİ NASIL ALABİLİRİM?

Usta Öğreticilik Belgesi; Ustalık Belgesi, İş Yeri Açma Diploması, Ön Lisans yada Lisans Diplomasına sahip olan kişilerin katılabileceği uzaktan eğitimden oluşan bir süreci kapsar. EBA üzerinden eğitim videoları ile gerçekleştirilen ve videoları seyrederek eğitimi tamamlayıp hazır olduğunu düşünen adaylar, sınava alınırlar. Adaylar başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik Belgesini almaya hak kazanırlar.

NEDEN KALFALIK / USTALIK BELGESİ ALMALIYIM?

Her şeyden önce unutulmamalıdır ki belge lazım olduğu an alınabilir bir şey değildir. Her belgenin bir süreci vardır ve bu süreç; yakalayacağınız fırsatları kaçırmanıza yada zorluklar yaşamanıza neden olabilir. Gelişen devlet politikalarıyla, İş Kanunu ve İş Güvenliği Kanunu gereğince de, artık işletmelerde belge ile çalışma zorunluluğu baskısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu baskıya maruz kalmadan ve sürecin sizi mağdur etme riskine karşı belgenizi şimdiden almalısınız. Ayrıca alınacak bu belgelerin birçok Avrupa ülkesinde de geçerliliğinin olduğu bilinmelidir.

 EĞİTİME GELMEDEN KALFALIK / USTALIK BELGESİ ALABİLİR MİYİM?

Mesleğinde SGK’lı çalışması, Milli Eğitime bağlı kurumlardan verilen Kurs Bitirme Belgesi, MYK Belgesi, 3 Yıllık Meslek Lisesi Diploması v.b. olanlar, bunları belgelendirerek herhangi bir eğitime tabi tutulmadan Kalfalık-Ustalık sınavlarına katılabilirler. Her iki ayda bir yapılan bu sınavlara; 22 Yaşını doldurmuş, en az ilkokul mezunu olan, ve denklik için kabul edilen belge yada hizmetleri belgelendirenler başvuru yapabilirler.

Paylaş