logo

YEDPA, 4.GELENEKSEL HAMSİ ŞENLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

YEDPA, 4.GELENEKSEL HAMSİ ŞENLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

YEDPA Ticaret merkezinde esnaf ve vatandaş 4.Geleneksel YEDPA Hamsi şenliğinde bir araya geldi. YEDPA’da yapılan Hamsi şölenine siyasi parti temsilcileri, çok sayıda esnaf çok sayıda firmanın yedek parça tedarikçisi ve çalışanları bir araya geldi.

Festival öncesi YEDPA Başkanı Salih Sami Atılgan, YEDPA imar ıslah problemi çözümü akabinde yapmayı planladıkları YEDPA arsasındaki 2. etap projesi, tamamlanan GES projesi, Doğalgaz çalışmaları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

YEDPA’YI KALKINDIRACAK YENİ PROJELER SUNMAYA, DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Atılgan, Bazı zorluklar yaşasak da nihayetinde bir şekilde bütün zorlukları geride bırakıp arzu ettiğimiz hayalini kurduğumuz geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Bu konuda hem birey olarak hem de içinde yer aldığımız kurumlarımız adına büyük bir gayretle çalışmaya devam etmeliyiz. YEDPA olarak bütün zorluklarına rağmen 2021 bütçe rakamlarımızı ve iş programımızda ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdik. Günlük yaşamımıza etki eden her türlü faaliyetimizi iş hayatımızda bir olumsuzluk yaratmayacak düzeyde en ekonomik ve en yüksek faydayı ortaya çıkaracak bir anlayışla sağladık. 2022 yılında bütçemizin %80’den fazla kısmını oluşturan ana giderlerimiz doğalgaz, zam ve skala değişikliyle %220 elektrik fiyat artışı %130 asgari ücret %52 artmış olmasına rağmen iyi bir çalışma ile gelir gider dengemizi ayarladık. YEDPA olarak biz sadece %34 bir artışla devam ettiriyoruz. Yakıt düşüldüğünde benzer yerlere göre en ucuz aidat toplanan yine en ucuz otopark ücreti alan iş merkezi durumundayız.

YEDPA OLARAK FAHİŞ DOĞALGAZ ZAMLARINA YÖNELİK ÖNLEM ALDIK 

YEDPA Ticaret Merkezi 310 bin metre kare alana sahip olan, yıllık 1000 metreküpü aşan kullanımı olan bir kompleks. Doğalgaza bu yıl yüksek fiyat artışları ve önceki dönemin aksine çok tüketen yerlere daha pahalı tarifeden verilmesi çok ciddi sorunlara yol açtı.

YEDPA yönetimi olarak bu fahiş fiyatların önüne geçmek için İGDAŞ ile yaptığımız görüşmelerde 4 ayrı kazandan 4 farklı blok şeklinde abonelik olunması tarifeyi oldukça düşürecek. Yani 800 bin metre küp ve üzeri aboneliklere 14 aylık bazda yapılan %430 zamdan etkilenmeyerek 300 bin metreküp ve altı gaz kullanan abonelik tarifesine geçerek aylık olarak 200 bin lira üzerinde YEDPA’ya fayda sağlanmış olacaktır. Bu yeni yapılan abonelik anlaşması yönetim kurulumuzun büyük uğraşları sonucu yapılmaktadır. Bu çalışma İBB başkanlık ve İGDAŞ genel müdürlük nezdinde yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleşmiştir. YEDPA’ya özgü bir abonelik oldu diyebiliriz.

Ana projemiz onaylandıktan sonra ara tesisatlarında onaylanması gereken prosedürlerden bu dönüşüm esnasında ve devamında BOTAŞ’ın yaptığı kesintiler nedeniyle ısınma konusunda mağduriyetler yaşadık. Yönetimin iradesi dışında ortaya çıkan bu durumdan hızlı bir şekilde kurtulduk. Hem fiyat hem de kısıtlama sorunlarını geride bıraktık. Yeni abonelik sistemimiz ile bu fahiş fiyat artışından etkilenmemek gayretinde olduk. Tüm YEDPA’lılara anlayış ve sabırlarından dolayı Teşekkür ediyoruz.

GES PROJEMİZİ TAMAMLADIK

GES projemizin yakın zamanda devreye alacağız. YEDPA’ya değer katacak ek yıllık 2.5 milyon TL ilave gelir sağlayacak çevreci ve geri dönüşümlü örnek bir projemiz olan 1100 kwat saatlik YEDPA GES Güneş Enerji Santrali projesini tamamlamak üzereyiz. Açılış programımızı planlıyoruz. 650 bin dolarlık bir harcamayla gerçekleşen projemizi döviz artışlarından çok etkilenmeden fazlaca bir ek bütçeye ihtiyaç duymadan tamamladık. YEDPA dışından da önemli konuklarımızla hep birlikte olacağımız açılışımıza hepinizi bekliyoruz.

YEDPA İMAR ISLAH PROBLEMİNİ ÇÖZÜYORUZ

YEDPA’lı dostlar YEDPA’da işyeri tapuları kadar önem arz edecek önemli bir konu olan YEDPA arsamızda çok önemli bir aşamaya geldik Ataşehir belediyesinin bölgemizde yapmakta olduğu imar ıslah çalışmalarında aktif rol alarak sürece katkı sağladık. Çözümün en önemli parçası olduk. Süreç YEDPA üzerinden işletildi. Arsa üzerinde geçmiş dönemlerde elimizden alınan mülkiyet haklarımızı garanti altına alacak bir hisseyi tamamladık. Bunun için hem Ataşehir belediyesinin hem de YEDPA’nın ihtiyaç duyduğu hisse devirler yapılmış tapu tescilleri dahil tüm süreçler tamamlanmıştır. Hepimize, YEDPA’lılara hayırlı olsun.

YEDPA, bölge sakinlerimiz ve Ataşehir Belediyesi olarak makul bir çözüm ortaya konmuştur. Ataşehir Belediyesi’ne süreç içerisine ortaya koymuş olduğu yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ayırmaksızın ilçedeki tüm siyasi partilerimiz bu konuda bize destek oluyorlar onlara da teşekkür ediyoruz. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi başta olmak üzere Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan  ve imar müdürlüğüne de müteşekkirim. Sağ olsunlar. Sonraki aşamada imar planlarıyla ilgili İBB ve tüm partilerdeki ilçe belediye meclis üyelerimizden benzer şekilde destek bekliyor olacağız. Yine bu süreçte işbirliği halinde çalıştığımız başta komşu mahalle sakinleri olmak üzere tüm taraflar için de en hayırlı sonuç ortaya çıkmaktadır. Onlar için de hayırlı olsun.

YEDPA’nın son dönemlerde ortaya koyduğu bu gelişmeler özellikle tapuların  alınması sonrasındaki süreç, YEDPA arsasının mülkiyetinin YEDPA uhdesine geçiyor olması, YEDPA’da dükkan ve kira değerlerinde ortaya çıkan artışlar YEDPA’nın mevcut yönetim döneminde öz kaynak yaratmaya yönelik yapılan her türlü çalışmayı, atıl alanların değerlendirilmesi, kiraya verilmesi, otopark uygulamaları diğer gelir artırıcı uygulamalar son olarak da GES projesi gibi İstanbul’da henüz hiç bir ticaret ve sanayi merkezinde olamayan vizyoner örnek bir projenin bile geliştirilmiş olmasıdır.

YEDPA DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

YEDPA kümelenmenin en iyi yapıldığı ve Türkiye ve dünyada örnek modellerden ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan ve öneme sahip bu yapının sorumluğunun farkındayız. Uzun yıllardır birçok sorununu çözdük, birçok proje kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz.

Bütün bu yapılan bu çalışmalarımız sonucu, iyi niyetli kabul edemeyeceğimiz bazı şahıs ve çevrelerin iştahını kabartmıştır. YEDPA dışından da mevcut yönetimin dengeli, tarafsız ve ilkeli tutumundan rahatsız olan bazı kişilerden destek bulmaktadırlar. Mevcut yönetimimiz ile dengeli, tarafsız ve ilkeli duruşumuzdan ödün vermeden, YEDPA’ya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu şekilde de devam edecektir. 6 ay önce genel kurulda nerdeyse bütün kararlarını oy birliğiyle almış, şeffaflık, hesap verebilirlik ve istişareyi edinen yönetim kurulumuz, büyük bir özgüven, sevk ve heyecanla görevine devam etmekte, YEDPA’ya değer katan projeleri ve 2. etap YEDPA binalarını hayata geçirmeye odaklanmış şekliyle çalışmaktadır. YEDPA’lılar da bu ahengin, birlik, kardeşlik ve dayanışmanın bozulmasına da fırsat vermeyerek önümüzdeki dönemde bu değerlere sahip çıkmaya devam edecektir.

Özellikle son dönemlerde YEDPA’nın yatırımcılar için de bir cazibe oluşturması YEDPA olarak  otomotiv dışında uygun sektörlere kapılarımızı açmış ve destekliyor olmamız YEDPA’nın yaşadığı süreci bilmeyen pek çok yeni üyelerimizin ortaya çıkmasını sağlamıştır. YEDPA hakkında daha çok bilgi sahibi olması için onları daha çok bilgilendireceğiz. Yanlış kişilerin yanlış yönlendirmeleri nedeniyle YEDPA’nın zarar görmesine fırsat vermeyeceğiz. Bu konuda YEDPA’yı ve süreçleri bilen tüm YEDPA’lıların da YEDPA’ya sahip çıkması anlamlıdır. YEDPA’lılar kimsenin YEDPA’ya ayak bağı olmasına izin vermeyecektir. Yönetim olarak bizlerde enerjimizi zamanımızı YEDPA’ya değer katan projeler için harcayacağız. Hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Başarılarla dolu bir gelecek oluşturacağız. YEDPA’nın bugün çözmekte zorlandığı tapu, YEDPA arsası gibi temel problemler geçmiş dönemin yönetim hatalarından o zamanki yönetimlere güven olmayışından kaynaklanmıştı. Bunu eski üyeler çok daha iyi bilmektedir. Nihayetinde son on yılı aşkın bir süredir YEDPA yönetimde bazı değişiklikler olsa da sadece YEDPA’lıların değil tüm çevrelerin güvenini kazanmış, şeffaf, hesap verebilir yetkinliği ve temsil gücü kanıtlanmış bir yönetim anlayışı mevcuttur. YEDPA’da bunun semerelerini fazlasıyla görmüş, tapularını almış doğalgaz dönüşümü, otopark uygulamaları, GES gibi vizyoner projeler hayata geçirmiştir. YEDPA arsasında 2. etap projelerin hayata geçme zamanı da gelmiştir. Yönetim olarak tüm hazırlıklarımız buraya yöneliktir.

YEDPA 2.ETAP PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Yaşadığı bunca olumsuzluktan sonra artık YEDPA sadece bir işyeri topluluğu değil yatırımcılar için de cazip bir yatırım merkezidir. Son on yıllık periyotta YEDPA’daki bu değişim ve başarı tesadüf değildir. YEDPA içindeki birlik, beraberlik, dayanışma, yetkin, vizyoner ve istikrarlı temsil gücü, yüksek yönetimin temel faktörlerdir. YEDPA’lılar geleceğine sahip çıkacak 2. etap projelerinin devamında YEDPA lojistik merkezini hayata geçireceklerini belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Paylaş